Thursday, October 17, 2019

Tag: เศรษฐกิจ

ต้นตอที่ทำให้ ‘เศรษฐกิจโลก’ อยู่ท่ามกลางระบบกาแล็กซี่โลกเก่ากับโลกใหม่

บทสรุปที่เห็นได้ชัดเจนในปี 2561 คือ รัฐศูนย์กลาง รัฐอิสระ และรัฐดาวเทียม ลดการพึ่งพาศูนย์กลางเก่าของเศรษฐกิจโลก และยังทำตามคำแนะนำของ IMF มานานกว่า 20 ปี

ปีนี้ ผู้นำโลก เค้าคุยอะไรกัน จับตาดูโลกในปัจจุบัน ผลประโยชน์ร่วมกันหรือการกินรวบ

การจัดประชุมฟอรั่มเศรษฐกิจที่เมืองเซนต์ปีเตอร์บูรก์เมื่อวันที่24-26พฤษภาคมที่ผ่านมานั้นเป็นเหตุการณ์ที่สามารถมาพิจารณากระแสโลกที่เปลี่ยนแปลง มีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า17,000คน 143ประเทศเข้าร่วมกิจกรรมโดยเฉพาะการชักจูงการลงทุนในประเทศของตนเอง การเสนอโครงการการลงทุนของตนเอง การตกลงสัญญาการลงทุนระหว่างเอกชนกับเอกชนและ เอกชนกับรัฐในโครงการขนาดใหญ่ เทคโนโลยี่ในอนาคต

MOST POPULAR

Hot News