Monday, August 26, 2019

Tag: ไข้หวัดหมูแอฟริกัน

เปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาส สร้างเกราะป้องกันประเทศ เมื่อ ‘ไข้หวัดหมูแอฟริกันระบาด’ ในจีน ดันราคาเนื้อหมูพุ่งทั่วโลก

ข่าว 'ไข้หวัดหมูแอฟริกันระบาด' ล่าสุดในสาธารณรัฐประชาชนจีน ไม่ได้สร้างความกังวลใจให้กลุ่มผู้บริโภคเน...

MOST POPULAR

Hot News