Wednesday, February 20, 2019

Tag: 10 S-curve

EEC HDC โมเดลการศึกษายุคใหม่ สร้างคน 10 กลุ่ม ตอบโจทย์อุตสาหกรรม 4.0

ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงและการหยุดนิ่งของประเทศไทยนานนับ 10 ปี โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) จึงเกิดขึ้นเพื่อพัฒนาประเทศ โดย EEC HDC มุ่งพัฒนา ‘คน’

เปิด ‘แผนโรดโชว์ อีอีซี ปี 2562’ ชักชวนต่างชาติมาลงทุน เน้นเจาะลึกอุตสาหกรรมเป้าหมาย

กาง ‘แผนโรดโชว์ อีอีซี ปี 2562’ กับการเดินทางไปยังประเทศผู้นำในอุตสาหกรรมเป้าหมายที่อีอีซีกำหนดไว้

เด็กไทยไฮเทคแน่ ‘มิตซู-ม.บูรพา’ จับมือกับ EEC HDC ตั้ง ‘Automation Park’ นำร่องหลักสูตร e-Factory

เตรียมผุด 'Automation Park' พื้นที่นำร่องหลักสูตรใหม่ ตอบโจทย์อุตสาหกรรม 4.0 โดย 3 ภาคส่วน EEC HDC, มหาวิทยาลัยบูรพา และ Mitsubishi Electric

‘การศึกษา’ ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ที่มุ่งผลิตบุคลากรป้อน ‘10 S-curve’ ดีต่อประเทศจริงหรือ?

การสอนที่พึ่งพาครูและตำรายุคเก่ากำลังถูกเบียดขับด้วย 'เทคโนโลยีดิจิทัล' แสดงว่า โลกแวดล้อมส่งสัญญาณชัดแล้วว่า 'การศึกษา' ต้องปรับตัวไปกับ 'โลกดิจิทัล' และที่สำคัญต้องสอดคล้องกับ '10-S-curve'

MOST POPULAR

Hot News