Friday, June 21, 2019

Tag: 10 S-curves

Cognitive Abilities & Demand Driven สองปัจจัยหลักผลักดันการศึกษาและทักษะใหม่ พลิกโฉมการผลิตและบริโภค

ในกระแสปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 เป็นช่วงเปลี่ยนผ่านจากปัจจุบันไปสู่อนาคต ซึ่งส่งผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลง - พลิกโฉม ทั้งการดำรงชีวิต การผลิต และการบริโภค และกำลังกลืนกลายเป็นส่วนหนึ่งในตัวตนของเรา ลึกไปถึง 'ความสามารถในการเรียนรู้' (Cognitive Abilities) จึงมีผลต่อรูปแบบการศึกษาที่จะเหมือนเดิมไม่ได้อีกต่อไป

EEC HDC Wokshop ร่วมกับบุคลากรภาคการศึกษาในพื้นที่ ชี้ ‘หลักการ Demand Driven’ ช่วยการศึกษาไทยรอด

เข้าใจ ‘หลักการ Demand Driven’ ที่ทาง ECC HDC เชื่อมั่นและนำเสนอให้กับภาคการศึกษาไทยใช้ในการปรับเปลี่ยนไปในทิศทางเดียวกัน

“สถาบันอาหาร” ปักธง Future Food ร่วมขบวน 10 S-Curve

แม้ว่าอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหารจะอยู่ใน 5 อุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพ ทว่า ต้องการกำลังคนในด้านนี้อีกไม่น้อย 'สถาบันอาหาร' จึงเข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการทำงานกับ EEC-HDC เพื่อพัฒนาบุคลากรและสร้างนวัตกรรมอาหารแห่งอนาคต

MOST POPULAR

Hot News