Sunday, January 20, 2019

Tag: 10 S-curves

“สถาบันอาหาร” ปักธง Future Food ร่วมขบวน 10 S-Curve

แม้ว่าอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหารจะอยู่ใน 5 อุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพ ทว่า ต้องการกำลังคนในด้านนี้อีกไม่น้อย 'สถาบันอาหาร' จึงเข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการทำงานกับ EEC-HDC เพื่อพัฒนาบุคลากรและสร้างนวัตกรรมอาหารแห่งอนาคต

เสริมพลังมุ่งอนาคต EEC HDC ตั้งทีมยุทธศาสตร์เสริมปฏิบัติการ ‘ผลิตสร้างบุคลากรป้อน 10 S-curves’

การประชุมนอกรอบของคณะทำงาน 'EEC HDC' ร่วมกับทีมงานยุทธศาสตร์ ได้ข้อสรุปกำหนดแผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร 10 S-curves เพื่อเสริมการพัฒนา EEC แล้ว

MOST POPULAR

Hot News