Friday, June 21, 2019

Tag: 3D

Alternative หรือ Disruptive เมื่อสื่อบันเทิงเดินมาถึงทางแยก (ตอนที่ 2)

นับจากภาพยนตร์เรื่องแรกของโลก La Sortie des ouvriers de I’usine Lumières ออกฉายปลายปี ค.ศ. 1895 ที่ปารีส วงการหนังก็มีพัฒนาการก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง

Alternative หรือ Disruptive เมื่อ ‘สื่อบันเทิง’ เดินมาถึงทางแยก (ตอนแรก)

ชวนผู้อ่านย้อนยุค ไปดูแนวคิดงานศิลปะแบบ 'Cubism' หรือ บาศก์นิยม และนวัตกรรม 'หนัง 3 มิติ' ที่มีจุดเริ่มต้นความยิ่งใหญ่เกือบจะพร้อมๆ กันคือ ราวปี ค.ศ. 1915

MOST POPULAR

Hot News