Friday, June 21, 2019

Tag: 5.0 คือ

ญี่ปุ่น 5.0 การทลายกำแพง 5 ชั้น ของญี่ปุ่นเพื่อเข้าสู่ยุคของสังคม 5.0

เมื่อไม่นานมานี้ ในประเทศญี่ปุ่นมีการประกาศนโยบายใหม่ที่น่าสนใจออกมา นั่นคือ Societies 5.0 หรือ ญี่ปุ่น 5.0

MOST POPULAR

Hot News