Friday, April 26, 2019

Tag: AgriTech

ปฏิวัติ ‘สิงคโปร์’ ด้วยเทคโนโลยีการเกษตร เนรมิตนิคมเกษตร-อาหาร เลี้ยงคนทั้งเกาะ ลดการนำเข้าอาหาร

จะเกิดอะไรขึ้น เมื่อสิงคโปร์ลุกขึ้นมาประกาศ ‘ปฏิวัติ สิงคโปร์’ เพื่อลดการนำเข้า เน้นการพึ่งตนเอง ด้วยการสร้าง 'นิคมเกษตร-อาหาร'

Startup 102 : เข้าใจ ‘สตาร์ทอัพ 8 ประเภท’ พร้อมตัวอย่างโซลูชันส์ที่มีผู้ใช้งานแล้ว

FinTech, InsurTech, EdTech, PropTech ฟังแล้วเข้าใจบ้าง ไม่เข้าใจบ้าง บทความนี้จึงยก 8 ประเภทสตาร์ทอัพ (Sector) มาให้รู้จัก

MOST POPULAR

Hot News