Thursday, October 17, 2019

Tag: AI

แนะกลเม็ด ‘ยืมมือ AI’ ดันธุรกิจค้าปลีกให้โตได้ไม่หยุด

ต้องยอมรับว่าทุกวันนี้พฤติกรรมการใช้จ่ายของคนรุ่นใหม่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ไม่ต้องไปเปรียบเทียบไกลตัว แค่เปรียบเทียบระหว่างการใช้จ่ายในคนรุ่นพ่อ รุ่นแม่ กับการใช้จ่ายเงินของวัยรุ่นไปจนถึงคนวัยทำงานยุคนี้ก็แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดแล้ว

ประเทศไทยจะไปทิศใดเมื่อโลกเข้าสู่ยุคของ ข้อมูล และ ปัญญาประดิษฐ์ AI เต็มตัว

บนเวทีสัมมนา "ปรับทิศทางเศรษฐกิจไทยให้พร้อมสู่ยุคแห่งความปั่นป่วนทางเทคโนโลยี" ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ฉายภาพให้เห็นว่าวันนี้ ปัญญาประดิษฐ์ (AI) กำลังเข้ามามีบทบาทในชีวิตมนุษย์มากขึ้นทุกขณะ ด้วยหลักการทำงานพื้นฐาน 4 ข้อ คือ ระบบเซ็นเซอร์ (Sensors), ระบบเก็บรวบรวมข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data), การพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ (AI/Deep Learning) และการประมวลผลและเก็บข้อมูล (Cloud Computing) เพียงเท่านี้ AI ก็สามารถพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งจนมีความสามารถทัดเทียมหรือล้ำหน้ามนุษย์ไปแล้ว

เซี่ยงไฮ้ประกาศเป็น Hub ด้าน AI ของจีน

เซี่ยงไฮ้กำลังวางแผนที่จะเป็นศูนย์รวมปัญญาประดิษฐ์ (AI) ของจีน และต้องการที่จะขยายขนาดของอุตสาหกรรมในเมืองให้สูงกว่า 100 พันล้านหยวน (ราว 20.5 พันล้านเหรียญ) ภายในปี 2563 ตามแผนของเทศบาลแห่งใหม่

MOST POPULAR

Hot News