Friday, June 21, 2019

Tag: Algorithmic Trading

การใช้ AI สร้างความเป็นธรรม แก้ปัญหาเศรษฐกิจ ดูได้จาก ‘Oilx’ แพลตฟอร์มด้านพลังงาน

บทความที่อธิบายความแตกต่างในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจของแต่ละประเทศ สืบเนื่องจากวิสัยทัศน์ในการเข้าถึงและเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับประเทศชาติ เช่น การใช้ AI ช่วยพัฒนาภาคการผลิต แก้ปัญหาด้านราคาสินค้าตกต่ำ ตลอดจนสร้างความเป็นธรรมให้แก่ผู้บริโภค

การลงทุนมีความเสี่ยง โปรดปรึกษา ‘หุ้นยนต์’

แม้จะเรียกว่า หุ่นยนต์ ทว่า ในความเป็นจริงแล้ว มันคือซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ทำหน้าที่ซื้อ-ขายหุ้นแทนมนุษย์ ทั้งเจ้า Auto Trade หรือ Algorithmic Trading และ Robot Trading รวมถึง Trend Following

MOST POPULAR

Hot News