Friday, January 18, 2019

Tag: Alipay

20 ข้อสรุป ‘ความเจริญของจีน’ ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา กับมายด์เซ็ตที่ยังอยู่

สรุปความเปลี่ยนแปลง ความเจริญของจีน และวิถีชีวิตคนจีนในปัจจุบัน 20 ข้อ เข้าใจง่าย สะท้อนความแปรเปลี่ยนของจีนที่เร็วเวอร์จนน่าตกใจ!

Alipay กับยอดทำธุรกรรมข้ามแดนที่พุ่งปรี๊ด เมื่อคนจีนเปย์เก่ง โอกาสก็เป็นของเรา!

เดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมของทุกปี เป็นช่วงวันหยุดฤดูร้อนที่ชาวจีนหลายล้านคนจะไปเที่ยวต่างประเทศ ซึ่งปีนี้มียอดใช้จ่ายในต่างประเทศผ่าน Alipay เพิ่มสูงขึ้นอย่างมากเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว 

MOST POPULAR

Hot News