Friday, June 21, 2019

Tag: BEM

สาลิกาคาบข่าว Vol.73/60

BOI ไฟเขียวส่งเสริม EEC ควบพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ // จ่อชง “สมคิด” ผุด Big Data รัฐวิสาหกิจ นำร่อง 3 กลุ่ม // รัฐหนุนให้ความรู้ อปท. พัฒนาสู่ยุคดิจิทัล // ทดลองถอดที่นั่ง MRT 1 ขบวน ถ้าตอบรับดีถอด 19 ขบวน // โซลาร์เซลล์เจ๋ง แต่ต้องกำจัดซาก 7.5 แสนตัน ใน 25 ปี // สิงคโปร์ลิ่ว มีรถเมล์ไร้คนขับใน 5 ปี

MOST POPULAR

Hot News