Friday, June 21, 2019

Tag: Board Games

‘จัดการน้ำ’ ผ่าน ‘บอร์ดเกม’ การเรียนรู้แนวใหม่ เด็กหรือผู้ใหญ่ก็โหลดไปเล่นได้

สรุปแนวคิดจากผู้ชนะการประกวดออกแบบ 'บอร์ดเกม' ในโครงการของขวัญจากพ่อ (Gifts from Dad) ปีที่ 2 ในหัวข้อ 'จัดการน้ำเพื่อชีวิต คิดอย่างสร้างสรรค์' พร้อมทั้งแนะนำเครื่องมือที่ส่งเสริมการเรียนรู้แนวใหม่

MOST POPULAR

Hot News