Wednesday, July 24, 2019

Tag: case study

กรณีศึกษา : โรงพยาบาลระยอง กับการนำเทคโนโลยี Chatbot มาแก้ปัญหางานบริการด้านสาธารณสุข

เทคโนโลยี Chatbot คือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่พัฒนาขึ้นเพื่อจำลองบทสนทนาของมนุษย์ให้สามารถพูดคุย สื่อสารกับมนุษย์ผ่านทางเสียงหรือข้อความแบบ real-time ซึ่งบทความนี้ เป็นการนำมาปรับใช้ในโรงพยาบาลระยอง เพื่อรับมือกับปัญหาในการตอบคำถามซ้ำๆ หรือซ้ำซ้อนได้อย่างรวดเร็ว

วิเคราะห์ ความสำเร็จของ YOUTUBE และก้าวต่อไปคือการแข่งขันกับ TV

ไม่ใช่แค่มองเกมขาด แต่ความเฉียบของ google นั้น คือการพยากรณ์อย่างแม่นยำว่า YOUTUBE มีศักยภาพเหลือล้น ที่จะก้าวเป็นหนึ่งในโลกมีเดีย และเป็นต้นแบบ Sharing Economy ที่ได้รับการยอมรับในระดับโลก

MOST POPULAR

Hot News