Monday, May 20, 2019

Tag: child

การสร้าง ‘นิสัยที่ดี’ คือต้นธารของการศึกษาที่ไม่แพง

นิสัย คือ กลไกขับเคลื่อนชีวิตคนทั้งชีวิต ซื่งแยกเป็น นิสัยที่ดี กับ นิสัยที่ไม่ดี นิสัยที่ก่อให้เกิดความสำเร็จ กับนิสัยที่ทำให้ชีวิตล้มเหลว

MOST POPULAR

Hot News