Wednesday, July 24, 2019

Tag: Circular Economy

ชี้ความเป็นไปได้ สร้าง ‘ระยอง’ เป็นเมืองต้นแบบ ‘เศรษฐกิจหมุนเวียน’ ในเขตพื้นที่อีอีซี

การใช้โมเดล เศรษฐกิจหมุนเวียน ให้เกิดขึ้นในไทย เป็นอีกหนึ่งยุทธศาสตร์ที่ไทย กำลังขับเคลื่อนให้ไปถึงให้ได้ และระยอง เป็นจังหวัดหนึ่งในอีอีซี ที่จะเป็นต้นแบบ

ส่องเทรนด์ เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ทางรอดของมนุษย์ในศตวรรษที่ 21

รู้จักและเข้าใจ เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ที่นำมาปรับใช้เพื่อแก้ปัญหาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรในหลายประเทศทั่วโลก

MOST POPULAR

Hot News