Friday, May 24, 2019

Tag: CP

ซีพี… กับกลุ่มเคลื่อนไหวที่ใช้ชาวโยธะกาปลุกกระแสต้าน!!!

เครือเจริญโภคภัณฑ์ หรือ ซีพี ได้รับรางวัลจาก UN ให้เป็นองค์กรธุรกิจสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน ถึงกระนั้น ก็ไม่วายที่จะต้องถูกคนบางกลุ่มพยายามสร้างความคิดลบๆ เรื่องที่ดิน 4,000 ไร่

‘ฟาร์มไก่ไข่ครบวงจร’ โมเดลที่ CP นำไปช่วยลดความยากจนในยูนนาน

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2560 ศูนย์ Thaibiz ประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง ติดตาม นายพรภพ อ่วมพิทยา กงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง ไปเยี่ยมชม Kunming Zhengda Co., Ltd. หรือ คุนหมิงเจียไต๋ ที่เมืองอานหนิง ในนครคุนหมิง และหารือกับคณะผู้บริหารของเครือเจริญโภคภัณฑ์ (CP Group) ในมณฑลยูนนาน

MOST POPULAR

Hot News