Tuesday, July 23, 2019

Tag: Cultured meat

อัปเดตเทรนด์ ‘Cultured meat’ เนื้อสัตว์ที่ผลิตในห้องแล็บ อาหารแห่งอนาคตตอบโจทย์ ‘วิกฤตการขาดแคลนอาหารของโลก’

ความท้าทาย วิกฤต และโอกาสที่อุบัติขึ้นจากกระบวนการผลิต ‘Cultured meat’ มีอะไรบ้าง ไปอัปเดตกัน

MOST POPULAR

Hot News