Friday, April 26, 2019

Tag: #depa

SMART CITY D-BOOST CAMP เอกชนร่วมด้วย ช่วยปั้น สตาร์ทอัพ ในพื้นที่อีอีซี

หากจะเปลี่ยนแปลงพื้นที่ใดๆ ให้เป็น Smart City นักศึกษา ผู้ประกอบการ องค์กรภาครัฐและเอกชน ตลอดจนคนในพื้นที่ล้วนมีส่วนสำคัญในการพัฒนาเมือง ยิ่งในยุคดิจิทัล สตาร์ทอัพ นั้นมีส่วนสำคัญมากในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและช่วยให้คุณภาพชีวิตของคนไทยให้ดีขึ้นได้ และแน่นอนว่า เมืองไหนๆ ก็ต้องการสตาร์ทอัพที่มีศักยภาพ 

อยากให้เด็กไทยเก่ง Coding เริ่มได้แล้วผ่านแพลตฟอร์ม CodingThailand.org

DE และ DEPA ร่วมเปิดตัว CodingThailand.org ห้องเรียนออนไลน์ด้าน coding เพื่อกระตุ้นให้เด็กไทยในยุคดิจิทัลสนใจใฝ่รู้วิทยาการคอมพิวเตอร์

MOST POPULAR

Hot News