Tuesday, December 11, 2018

Tag: Digital Transformation

ไม่อยากตกงานต้องอ่าน! 5 เรื่องสำคัญเกี่ยวกับ ‘Future of Jobs’ และทักษะที่จำเป็นในอนาคต

Digital Transformation สั่นคลอนอาชีพเดิม ทำให้เกิดธุรกิจใหม่ อาชีพใหม่ ซึ่งใน 'Future of Jobs Report' คาดการณ์ความเปลี่ยนแปลงในช่วงปี 2018-2022 ไว้ 5 ประเด็นหลักที่ลูกจ้างและนายจ้างควรรู้

Digital Transformation : ได้ยินบ่อยนะ แต่เกี่ยวอะไรกับชีวิตหรือธุรกิจของเรา?

ความเปลี่ยนแปลงในประเทศ เช่น การส่งเสริมให้ภาครัฐเป็น 'รัฐบาลดิจิทัล' ภาคธุรกิจนำ 'Cloud Computing' ไปใช้ในองค์กรมากขึ้น เห็นได้ชัดว่า ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนต่างก็อยู่ในช่วง Digital Transformation

โรงตึ๊ง 5.0 แหล่งเงินทุนหมุนเวียนที่เปลี่ยนไปตามยุค

การ Rebranding ของธุรกิจโรงรับจำนำ ที่เป็นการรับช่วงต่อของทายาทเถ้าแก่ ปรับเปลี่ยนโฉมมาสู่ธุรกิจเงินด่วน และในที่สุดก็ปรับตัวให้เข้ากับยุคดิจิทัล

MOST POPULAR

Hot News