Thursday, July 18, 2019

Tag: disrupt

Disruption ซ้อน Disruption เมื่อ MP3 หายไปจากโลก

ชวนสังเกตนวัตกรรมการฟังเพลงที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคและพัฒนาการของเทคโนโลยี จากที่แต่ก่อนมี แผ่นเสียง เทปคาสเซ็ตต์ แผ่นดิสก์ MP3 แต่ยุคดิจิทัล MP3 ก็ถูก disruption แล้วอะไรขึ้นมาแทนที่?

‘Shigetaka Komori’ ซีอีโอผู้พากล้อง Manual ‘ฟูจิฟิล์ม’ ก้าวสู่ยุค Digital อย่างภาคภูมิ ด้วยคติคิดนอกกรอบแบบ ‘Never stop’

ทำความรู้จักผู้นำองค์กร ฟูจิฟิล์ม Shigetaka Komori แบบอย่างของการพาองค์กรไปรอดในยุค Disrupted Technology

ส่อง ‘ทักษะการทำงานในโลกธุรกิจยุคดิจิทัล’ ที่มนุษย์เงินเดือนในอนาคตต้องมี

ฟังมุมมองจากคณาจารย์ผู้คร่ำหวอดอยู่ในวงการผลิตบุคลากรด้านบริหารธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ มาพูดถึง ทักษะการทำงานที่จำเป็นในโลกธุรกิจยุคดิจิทัล

‘ครู’ จะทำอย่างไรในโลกยุค ‘หักศอก’ และนักศึกษาก็ไม่เชื่อว่า หลักสูตรการศึกษาจะตอบโจทย์ชีวิต โดย ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์

บทความสำหรับ 'ครูยุคใหม่' โดย ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ จากงานสัมมนา 'ครูไทยในอนาคตเพื่อการสอนสถาปัตย์อย่างสร้างสรรค์' ซึ่งจัดขึ้นโดยนักศึกษา สจล.

Digital Transformation : ได้ยินบ่อยนะ แต่เกี่ยวอะไรกับชีวิตหรือธุรกิจของเรา?

ความเปลี่ยนแปลงในประเทศ เช่น การส่งเสริมให้ภาครัฐเป็น 'รัฐบาลดิจิทัล' ภาคธุรกิจนำ 'Cloud Computing' ไปใช้ในองค์กรมากขึ้น เห็นได้ชัดว่า ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนต่างก็อยู่ในช่วง Digital Transformation

โรงตึ๊ง 5.0 แหล่งเงินทุนหมุนเวียนที่เปลี่ยนไปตามยุค

การ Rebranding ของธุรกิจโรงรับจำนำ ที่เป็นการรับช่วงต่อของทายาทเถ้าแก่ ปรับเปลี่ยนโฉมมาสู่ธุรกิจเงินด่วน และในที่สุดก็ปรับตัวให้เข้ากับยุคดิจิทัล

ถึงเวลา disrupt ระบบการศึกษาแบบเดิม เพื่อเริ่มสิ่งที่เหมาะกับโลกยุคใหม่

บางคน-บางกลุ่ม-บางระบบ ปรับตัวลำบากในโลกยุคใหม่เพราะมีสภาพใหญ่เทอะทะ ล้าหลัง มีผลประโยชน์ 'การศึกษา' ก็เป็นหนึ่งในระบบที่ปรับเปลี่ยนยาก แต่ต้องทำให้ได้!

MOST POPULAR

Hot News