Tuesday, March 26, 2019

Tag: disrupt

ส่อง ‘ทักษะการทำงานในโลกธุรกิจยุคดิจิทัล’ ที่มนุษย์เงินเดือนในอนาคตต้องมี

ฟังมุมมองจากคณาจารย์ผู้คร่ำหวอดอยู่ในวงการผลิตบุคลากรด้านบริหารธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ มาพูดถึง ทักษะการทำงานที่จำเป็นในโลกธุรกิจยุคดิจิทัล

‘ครู’ จะทำอย่างไรในโลกยุค ‘หักศอก’ และนักศึกษาก็ไม่เชื่อว่า หลักสูตรการศึกษาจะตอบโจทย์ชีวิต โดย ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์

บทความสำหรับ 'ครูยุคใหม่' โดย ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ จากงานสัมมนา 'ครูไทยในอนาคตเพื่อการสอนสถาปัตย์อย่างสร้างสรรค์' ซึ่งจัดขึ้นโดยนักศึกษา สจล.

Digital Transformation : ได้ยินบ่อยนะ แต่เกี่ยวอะไรกับชีวิตหรือธุรกิจของเรา?

ความเปลี่ยนแปลงในประเทศ เช่น การส่งเสริมให้ภาครัฐเป็น 'รัฐบาลดิจิทัล' ภาคธุรกิจนำ 'Cloud Computing' ไปใช้ในองค์กรมากขึ้น เห็นได้ชัดว่า ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนต่างก็อยู่ในช่วง Digital Transformation

โรงตึ๊ง 5.0 แหล่งเงินทุนหมุนเวียนที่เปลี่ยนไปตามยุค

การ Rebranding ของธุรกิจโรงรับจำนำ ที่เป็นการรับช่วงต่อของทายาทเถ้าแก่ ปรับเปลี่ยนโฉมมาสู่ธุรกิจเงินด่วน และในที่สุดก็ปรับตัวให้เข้ากับยุคดิจิทัล

ถึงเวลา disrupt ระบบการศึกษาแบบเดิม เพื่อเริ่มสิ่งที่เหมาะกับโลกยุคใหม่

บางคน-บางกลุ่ม-บางระบบ ปรับตัวลำบากในโลกยุคใหม่เพราะมีสภาพใหญ่เทอะทะ ล้าหลัง มีผลประโยชน์ 'การศึกษา' ก็เป็นหนึ่งในระบบที่ปรับเปลี่ยนยาก แต่ต้องทำให้ได้!

MOST POPULAR

Hot News