Wednesday, July 24, 2019

Tag: Doongle

รู้จักสตาร์ทอัพก็เยอะแล้ว ถึงเวลาสตาร์ทอัพสาย A.I. จาก ‘เกาหลีใต้’ เข้ามาโชว์ตัวในไทยบ้าง

รวมไอเดีย 8 ทีมสตาร์ทอัพจากเกาหลีใต้ จากงาน 'RISING X Startup Runway Demo Day' ซึ่งมีจุดร่วมคือ ผนวกเทคโนโลยี A.I. เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจ

MOST POPULAR

Hot News