Tuesday, March 26, 2019

Tag: Eastern Economic Corridor

จีนปั้นและกระจายเศรษฐกิจจากเมืองสู่ชุมชน ไทยปั้น ‘เศรษฐกิจชุมชน’ โตไปกับ EEC ได้เลย

ปาฏิหาริย์การเติบโตของเศรษฐกิจจีน เกิดจากการปรับตัวดิ้นรน ปรับก้าวขึ้นเป็นโรงงานโลกในช่วงกว่า 4 ทศวรรษที่ผ่านมา ไทยเองก็มี EEC ที่สามารถปรับก้าวเศรษฐกิจประเทศและชุมชนไปพร้อมๆ กันได้

ภาคีเครือข่ายประชาคมภาคตะวันออก หนุน EEC พลิกฟื้นไทย

จากการที่รัฐบาลประกาศนโยบายไทยแลนด์ 4.0 โดยมีโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) เป็นหัวใจหลักในการขับเคลื่อนประเทศ ในพื้นที่ 3 จังหวัดภาคตะวันออก คือฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง

MOST POPULAR

Hot News