Friday, May 24, 2019

Tag: Eastern Special Development Zone Act

รู้ไว้ไม่เอาท์! กฎหมาย EEC กับภารกิจ ‘เชื่อมโลก ให้ไทยแล่น’

EEC มีตำแหน่งเป็น 'เมืองท่า' ของไทยในศตวรรษที่ 21 ที่ต้องมีพลัง เคลื่อนไหวอยู่ในสังคมความรู้ ปรับตัวให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลง และที่สำคัญ กฎหมาย EEC ต้องไม่ถูกใครตีกรอบครอบงำ!

MOST POPULAR

Hot News