Thursday, July 18, 2019

Tag: EDFR

ทำความรู้จัก “EDFR” ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสาน ที่คิดค้นโดยนักวิชาการไทยคนเก่ง

เผยนักวิชาการไทยคนเก่งที่เป็น "ผู้สร้างทฤษฎี" และคิด “ชุดสร้างเครื่องมือวิจัย” ได้ในคนคนเดียวกัน พร้อมด้วยคำอธิบายระเบียบวิธีวิจัย "EDFR" น่ารู้

MOST POPULAR

Hot News