Tuesday, December 11, 2018

Tag: EEC HDC

หนึ่งในยุทธศาสตร์ลด ‘ความเหลื่อมล้ำ’ ในไทย คือใช้โพรเจ็กต์ใหญ่อย่าง ‘EEC’ เคลื่อนไหวเพื่อนำร่อง

ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์-เทคโนโลยีส่งผลต่อการค้า การสื่อสาร สังคมดิจิทัล ทั้งยังเพิ่ม 'ความเหลื่อมล้ำ' ในสังคมโลก ไทยจึงต้องวางยุทธศาสตร์ชาติเพื่อแก้ปัญหา

เด็กไทยไฮเทคแน่ ‘มิตซู-ม.บูรพา’ จับมือกับ EEC HDC ตั้ง ‘Automation Park’ นำร่องหลักสูตร e-Factory

เตรียมผุด 'Automation Park' พื้นที่นำร่องหลักสูตรใหม่ ตอบโจทย์อุตสาหกรรม 4.0 โดย 3 ภาคส่วน EEC HDC, มหาวิทยาลัยบูรพา และ Mitsubishi Electric

เสริมพลังมุ่งอนาคต EEC HDC ตั้งทีมยุทธศาสตร์เสริมปฏิบัติการ ‘ผลิตสร้างบุคลากรป้อน 10 S-curve’

การประชุมนอกรอบของคณะทำงาน 'EEC HDC' ร่วมกับทีมงานยุทธศาสตร์ ได้ข้อสรุปกำหนดแผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร 10 S-curve ในการเสริมการพัฒนา EEC แล้ว

MOST POPULAR

Hot News