Wednesday, June 26, 2019

Tag: EEC thailand

สัมภาษณ์พิเศษ ‘ภัครธรณ์ เทียนไชย’ ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เรื่อง ‘ชลบุรี’ กับอนาคตยุคใหม่ใน ‘อีอีซี’

จังหวัดชลบุรี เป็นหนึ่งในพื้นที่โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ อีอีซี ซึ่งทีมสาลิกามีโอกาสได้พูดคุยกับ ภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ในด้านการบริหารจัดการเมืองชลบุรีรูปแบบใหม่กับอนาคตที่ดีกว่า

‘โลจิสติกส์’ หลักสูตรสำคัญที่ผลิตบุคลากรเท่าไหร่ก็ไม่พอกับความต้องการ

เนื่องด้วยเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรืออีอีซีเป็นพื้นที่ใหม่ในด้านการลงทุน เทรนด์ที่เกิดขึ้นในอีอีซีจึงเป็นเทรนด์ที่บ่งบอกถึงความต้องการแรงงานทั่วประเทศ โดยเฉพาะความต้องการแรงงานกลุ่มโลจิสติกส์ในพื้นที่อีอีซีจะมีไม่ต่ำกว่า 1 แสนคน!!

สำรวจ ‘ศูนย์ทดสอบ 5G’ ที่ ม.เกษตร ศรีราชา อยากรู้เหมือนกันไหมว่า แต่ละองค์กรใช้ 5G สร้างประโยชน์ด้านใด

เปิดตัว 'ศูนย์ทดสอบการใช้งาน 5G' อย่างเป็นทางการ งานนี้กระทรวงดิจิทัลฯ เซ็น MOU กับ ม.เกษตร วิทยาเขตศรีราชา โดยมีองค์กรทั้งไทยและเทศร่วมขบวนทดสอบจำนวนมาก

อีอีซี เดินหน้าเต็มสูบ ตั้ง ‘4 เขตส่งเสริมพิเศษ อีอีซี’ ดึงการลงทุนเข้าพื้นที่ 1.4 แสนล้านบาท

อัปเดตข่าว การตั้ง ‘4 เขตส่งเสริมพิเศษ อีอีซี’ ในพื้นที่แขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) หวังดึงการลงทุนเข้าพื้นที่อีอีซีได้กว่า 1.4 แสนล้านบาท

เคลียร์ 8 กรณี ที่ วสส.นำเสนอข้อมูลการพัฒนาพื้นที่โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกคลาดเคลื่อน

จากกรณีที่ วสส.นำเสนอข้อมูล 'การพัฒนาพื้นที่โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก' คลาดเคลื่อนและเรียกร้องให้มีการทบทวน สกพอ.จึงออกมาชี้แจงข้อเท็จจริง

ต้องเป็นเจ้าของเทคโนโลยีเท่านั้น EECi กับ ภารกิจเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร 100 เท่า

ภารกิจของ EECi คือการปลดแอกความเหลื่อมล้ำนั้น ซึ่งจะเป็นจุดพลิกโฉมการผลิตสินค้าเกษตรของไทย เพราะ 1 ใน 6 ของอุตสาหกรรมเป้าหมายใน EECi ก็คือ อุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ นั่นเอง

MOST POPULAR

Hot News