Wednesday, January 16, 2019

Tag: EEC thailand

อีอีซี เดินหน้าเต็มสูบ ตั้ง ‘4 เขตส่งเสริมพิเศษ อีอีซี’ ดึงการลงทุนเข้าพื้นที่ 1.4 แสนล้านบาท

อัปเดตข่าว การตั้ง ‘4 เขตส่งเสริมพิเศษ อีอีซี’ ในพื้นที่แขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) หวังดึงการลงทุนเข้าพื้นที่อีอีซีได้กว่า 1.4 แสนล้านบาท

เคลียร์ 8 กรณี ที่ วสส.นำเสนอข้อมูลการพัฒนาพื้นที่โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกคลาดเคลื่อน

จากกรณีที่ วสส.นำเสนอข้อมูล 'การพัฒนาพื้นที่โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก' คลาดเคลื่อนและเรียกร้องให้มีการทบทวน สกพอ.จึงออกมาชี้แจงข้อเท็จจริง

ต้องเป็นเจ้าของเทคโนโลยีเท่านั้น EECi กับ ภารกิจเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร 100 เท่า

ภารกิจของ EECi คือการปลดแอกความเหลื่อมล้ำนั้น ซึ่งจะเป็นจุดพลิกโฉมการผลิตสินค้าเกษตรของไทย เพราะ 1 ใน 6 ของอุตสาหกรรมเป้าหมายใน EECi ก็คือ อุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ นั่นเอง

MOST POPULAR

Hot News