Финансовый рынок предлагает на данный момент широкий выбор кредитных продуктов. Заёмщик волен выбирать то, что угодно именно ему в его конкретной ситуации. Мы в свою очередь, еслу взять в долг требуется небольшую сумму, рекомендуем оформить экспресс займ на карту онлайн. Преимущества данного вида микрозайма состоит не только в скорости его получения, но и в просто оформления и доступности его через сеть интернет - онлайн.
Friday, January 24, 2020

Tag: EEC

ฟังคำตอบจากการลงมือทำ ‘การลงทุนในสิ่งแวดล้อม’ สร้างผลตอบแทน คืนกลับให้ธุรกิจและโครงการพัฒนาเศรษฐกิจระดับประเทศ ได้อย่างไร?

อัปเดตเทรนด์ที่ทุกองค์กรธุรกิจต่างให้ความสำคัญ ในการลงทุนในสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการทำธูรกิจ ผลตอบแทนที่ได้รับคืออะไร

เขตพัฒนาพิเศษ EEC ความก้าวหน้าและการพัฒนาที่จับต้องได้ในกระแสความขัดแย้งทางการเมือง

เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC ที่รัฐกำลังดำเนินโครงการอยู่นี้ หากพิจารณาถึงประโยชน์ในภายภาคหน้าและภาพโครงการที่จะเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ช่วยสร้างความยั่งยืนให้ประเทศได้ แต่กลับมีคนบางกลุ่มบางพวกต่อต้านความก้าวหน้าของประเทศ

เปิดพอร์ต ‘การลงทุนทางทะเล’ ขุมทรัพย์ชายฝั่ง ต่อยอดสร้างมูลค่าให้ทะเลตะวันออกไทยได้มากกว่าที่คิด

รู้ให้ลึกถึง ศักยภาพของชายฝั่งทะเลตะวันออกที่เอื้อต่อการลงทุนทางทะเล พร้อมทำความรู้จัก 3 ท่าเรือหลักแห่งอีอีซี

เปิดมุมมอง 3 เจ้ากระทรวง ‘3 ปี อีอีซี’ ก้าวสู่ยุค “EEC Next” รับทุนไทย-เทศ ปักหมุดลงทุนในอีอีซี

รับรู้มุมมองจาก 3 เจ้ากระทรวง 3 ปี อีอีซี พัฒนาก้าวหน้าไปแค่ไหน โปรเจคในอนาคตที่จะเกิดขึ้นต่อไปเป็นอย่างไร

‘วิศวกรไทย’ ได้หรือเสีย? ในเมกะโปรเจกต์ภาครัฐ ฟังคำตอบนำสู่การ ‘พัฒนาไปด้วยกัน ยิ่งไปได้ไกล’

จากนี้ไป สาขาวิศวกรรมศาสตร์ในสถานศึกษาจะไม่ได้พูดถึงแค่การผลิต Mechanical engineer หรือ Electronical engineer เท่านั้น แต่ต้องคิดวางแผนไปถึงการวางหลักสูตร การกำหนดมาตรฐานของเหล่าวิศวกรที่จะผลิตออกมา ว่าต้องเป็นอย่างไร มีทักษะอะไรที่ต้องเพิ่มเติมเพื่อเข้าไปทำงานในภาคอุตสาหกรรมสมัยใหม่ที่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นตัวนำ

‘เกาะแสมสาร’ อาคารพิพิธภัณฑ์ฯ บนยอดเขาหนึ่งเดียวในเมืองไทย

‘เกาะแสมสาร’ เป็นเกาะแห่งการเรียนรู้ ตั้งอยู่ใน ต.แสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) อยู่ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ดูแลโดยหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ (มนุษย์กบ)

รู้ให้ลึกกว่าเดิม ‘ระบบ EEC-OSS’ ปฏิวัติการให้บริการ One Stop Service ภาครัฐ ได้อย่างไร?

กลไกการทำงานของ ระบบ EEC – OSS เป็นอย่างไร ถึงช่วยลดระยะเวลาการขออนุมัติทำธุรกิจลงได้ถึงครึ่งหนึ่ง

‘บ้านฉาง’ เปิดศูนย์ข้อมูล EEC ยกระดับอนาคตทาบ ‘โตเกียว’

อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง อาจเป็นเพียงเส้นทางสัญจรผ่านมาแล้วผ่านไปของคนต่างถิ่นในช่วงที่ผ่านมา แต่นับจากเกิดโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ศักยภาพของ ‘บ้านฉาง’ ได้ถูกจับตามองจากเมกะโปรเจ็กต์ 2 โครงการยักษ์ในพื้นที่คือ โครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภา และ โครงการเมืองการบินภาคตะวันออก

“รศ.ดร.วัชรินทร์ กาสลัก” อธิการบดีป้ายแดง ม.บูรพา ภารกิจนำองค์กร ก้าวสู่ “มหาวิทยาลัยแห่งอีอีซี”

ฟังมุมมอง รศ.ดร.วัชรินทร์ กาสลัก อธิการบดีคนใหม่ของ ม.บูรพา มองว่า มีความท้าทาย โอกาส อะไรซ่อนอยู่ในภารกิจการผลิตบุคลากรป้อนอีอีซี

EEC Project สร้างงานและความก้าวหน้าที่มีความหมายต่อชีวิตคนไทย

เทคโนโลยียุค 4.0 ทรงพลังและส่งผลต่อเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และชีวิตผู้คน เราจึงต้องมีโครงการที่ช่วยยกระดับและพัฒนาประเทศไทยให้ทัดเทียมนานาชาติ EEC Project จึงเกิดขึ้นและต้องเร่งมือพัฒนาอย่างยิ่ง

MOST POPULAR

Hot News

SHARES
SHARES