Monday, December 17, 2018

Tag: EECd

เปิดผลการประชุมบอร์ด EEC เร่งขับเคลื่อนทุกมิติ

เปิดผลการประชุมบอร์ด EEC นายกฯ นั่งหัวโต๊ะ เร่งขับเคลื่อนทุกมิติ ทั้งพัฒนาบุคลากรฯ ชักจูงนักลงทุนรายสำคัญ จัดเตรียมพื้นที่รองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย ความคืบหน้าเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิตัล และโครงการพื้นฐานที่สำคัญ

MOST POPULAR

Hot News