Thursday, July 18, 2019

Tag: Emerging  Economies

ดร.วิรไท สันติประภพ ผู้ว่าแบงก์ชาติ เผยเบื้องลึก ‘4 ความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจ’ และวิธีสร้างภูมิคุ้มกัน

ดร.วิรไท สันติประภพ ผู้ว่าแบงก์ชาติ เผย 'Global Risks and Thailand’s Economic Outlook' บทวิเคราะห์ 4 ความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจ พร้อมทั้งแนะวิธีสร้างภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจ

MOST POPULAR

Hot News