Thursday, April 25, 2019

Tag: FoodTech

อัปเดตเทรนด์ ‘Cultured meat’ เนื้อสัตว์ที่ผลิตในห้องแล็บ อาหารแห่งอนาคตตอบโจทย์ ‘วิกฤตการขาดแคลนอาหารของโลก’

ความท้าทาย วิกฤต และโอกาสที่อุบัติขึ้นจากกระบวนการผลิต ‘Cultured meat’ มีอะไรบ้าง ไปอัปเดตกัน

Startup 102 : เข้าใจ ‘สตาร์ทอัพ 8 ประเภท’ พร้อมตัวอย่างโซลูชันส์ที่มีผู้ใช้งานแล้ว

FinTech, InsurTech, EdTech, PropTech ฟังแล้วเข้าใจบ้าง ไม่เข้าใจบ้าง บทความนี้จึงยก 8 ประเภทสตาร์ทอัพ (Sector) มาให้รู้จัก

MOST POPULAR

Hot News