Wednesday, July 24, 2019

Tag: forum21st

EEC FOCUS : ฟอรั่ม 21 จับมือพันธมิตรในเยอรมนี พัฒนาไทยอย่างยั่งยืน

ฟอรั่ม 21 จับมือองค์กรระดับโลก GNF ร่วมพัฒนาประเทศไทย ควบคู่กับการรักษาสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน ขณะที่ 3 องค์กรสำคัญของเยอรมนี แสดงความพร้อมจะให้ยื่นมือช่วยพัฒนาสาธารณูปโภค โดยเฉพาะในโครงการ EEC

MOST POPULAR

Hot News