Tuesday, April 23, 2019

Tag: guangxi zhuang

จาก ‘ความฝันของจีน’ สู่ 11 มาตรการ เพิ่มขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรมใน ‘กว่างซี’

สี จิ้นผิง กล่าวถึง 'ความฝันของจีน' ว่าต้องสร้างความผาสุกให้แก่ประชาชน จากนั้นวางแผนพัฒนาประเทศได้แบบก้าวกระโดด ด้วยยุทธศาสตร์ ด้วยวิสัยทัศน์ และยังวางแผนแบบ Local ลงไปในระดับมณฑลด้วย

ส่องการเงินตามชายแดน ‘กว่างซีจ้วง’ ประสบการณ์น่ารู้สำหรับคนไทย

การสนับสนุนเชิงนโยบายของรัฐบาลกลางในการผลักดันให้เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง เป็น “พื้นที่นำร่องการปฏิรูปการเงินตามแนวชายแดน (แห่งชาติจีน)”

MOST POPULAR

Hot News