Monday, May 20, 2019

Tag: ICONSIAM

09-11-2018 : แจ้งเกิด “ไอคอนสยาม” อวดอัตลักษณ์ไทยเขย่าโลก

ในที่สุดวัฏจักรแห่งวันเดือนปี 09-11-2018 ที่ถือเป็นมหาฤกษ์มหามงคลแจ้งเกิด "ไอคอนสยาม” ที่มี 3 องค์กรยักษ์ร่วมลงทุน สร้างอาณาจักรมูลค่า 54,000 ล้านบาท!

MOST POPULAR

Hot News