Tuesday, March 26, 2019

Tag: ICRAS

เปิดตัว iCRAS ศูนย์หุ่นยนต์ครบวงจร หนุนหลักสูตรโรโบติกส์แนวใหม่ @ ปัญญาภิวัฒน์

จากข้อมูลของสหพันธ์หุ่นยนต์นานาชาติ (IFR) ทำให้ได้ทราบถึงการคาดการณ์ว่าในอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ทั่วโลกมีอัตราการเติบโตของหุ่นยนต์ใหม่ในช่วงปี 2018 - 2020 ถึงปีละ 15% หรือคิดเป็นจำนวนถึง 521,000 ยูนิต

MOST POPULAR

Hot News