Wednesday, July 24, 2019

Tag: IMF

‘ความร่วมมือ’ คือหัวใจพิชิตช่องว่างความเหลื่อมล้ำในโลก

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (ไอเอ็มเอฟ) และธนาคารโลก ที่ประเทศอินโดนีเซีย มีหลายประเด็นร้อนที่ต้องใส่ใจและต้องการ 'ความร่วมมือ' จากหลากหลายด้าน ถ้าไม่อยากให้เศรษฐกิจและสังคมโลกแย่ลงมากกว่าที่เป็นอยู่

MOST POPULAR

Hot News