Monday, July 22, 2019

Tag: independent state

‘รัฐอิสระ’ ถนนที่ถูกปิด กลับเปิดทางสู่ความร่วมมือกันในภูมิภาค

สหรัฐอเมริกาคว่ำบาตร 'อิหร่าน' ซึ่งหมายความว่าระบบ SWIFT ที่ทำธุรกรรมการเงินจะถูกยกเลิก เมื่อบริษัทต่างชาติออกจากตลาดอิหร่าน มีผลโดยตรงต่อจีดีพีของประเทศ 

MOST POPULAR

Hot News