Friday, September 20, 2019

Tag: International Women’s Day

คลารา เซทคิน : ผู้ประกาศอิสรภาพให้ผู้หญิง คนที่โลกต้องจดจำ

มีคนในโลกนี้ไม่มากที่อุทิศตัวทั้งชีวิตเพื่อมวลมนุษยชาติ หนึ่งในนั้นคือ คลารา เซทคิน (Clara Zetkin) คนที่โลกจดจำจากการต่อสู้เพื่อลดเวลาทำงานเหลือวันละ 8 ชม.

MOST POPULAR

Hot News