Wednesday, March 20, 2019

Tag: Jack Ma

เมื่อ ‘แจ็ค หม่า’ สะกดคำว่า ‘พอ’ ถึงคราว ‘อาลีบาบา’ ลอกคราบจากรุ่นทศวรรษ 60 สู่อ้อมกอดทศวรรษ 70

แจ็ค หม่า ดึงดูดความสนใจจากนักจับตาความเคลื่อนไหวธุรกิจออนไลน์อีกครั้ง ด้วยการให้คนที่หมายมั่นปั้นมือขึ้นมาบริหาร 'อาลีบาบา' อาณาจักรธุรกิจ 4.2 แสนล้านดอลลาร์

MOST POPULAR

Hot News