Wednesday, July 24, 2019

Tag: Jack Ma

Jack Ma คิดอะไร ปฏิบัติอย่างไร ประสบการณ์ที่อยากเล่าให้คุณฟัง

มีคนถามบ่อยมากว่า เคยเจอ Jack Ma ไหม? จึงเล่าประสบการณ์ที่เคยเจอ ได้ฟังแนวคิด และเหตุผลที่ 'นับถือ' ความไม่ย่อท้อของผู้นำ Alibaba Group ไว้ในบทความนี้

เมื่อ ‘แจ็ค หม่า’ สะกดคำว่า ‘พอ’ ถึงคราว ‘อาลีบาบา’ ลอกคราบจากรุ่นทศวรรษ 60 สู่อ้อมกอดทศวรรษ 70

แจ็ค หม่า ดึงดูดความสนใจจากนักจับตาความเคลื่อนไหวธุรกิจออนไลน์อีกครั้ง ด้วยการให้คนที่หมายมั่นปั้นมือขึ้นมาบริหาร 'อาลีบาบา' อาณาจักรธุรกิจ 4.2 แสนล้านดอลลาร์

MOST POPULAR

Hot News