Thursday, July 18, 2019

Tag: Laura J. Richardson

ภาวะ ‘ผู้นำหญิง’ กับ ‘เพดานแก้ว’ ประเด็นน่ารู้สู่การขึ้นตำแหน่งสูงสุด

'ผู้นำหญิง' ที่ยกมากล่าวถึงคือ พลโทหญิง Laura J. Richardson ซึ่งทลาย 'เพดานแก้ว' ในกองทัพสหรัฐฯ เป็นผลสำเร็จ

MOST POPULAR

Hot News