Wednesday, January 16, 2019

Tag: Mega Projects

แง่คิด – มุมมอง – ข้อเท็จจริง ในการพัฒนา EEC เมกะโพรเจ็กต์เปลี่ยนประเทศ!!!

การพัฒนาที่สร้างการเปลี่ยนผ่านระดับ Mega Project เป็นเรื่องที่สาธารณชนจะให้ความสนใจ โดยเฉพาะการดำเนินโครงการขนาดใหญ่ในประเทศที่มีขีดจำกัดด้านความรู้ การศึกษา การมีส่วนร่วม ในช่วงเวลาของการปรับตัวให้เท่าทันโลก!

5 อีอีซี โปรเจ็กต์ ผ่านครม.เบ็ดเสร็จ ดันเศรษฐกิจโต 8 แสนล้าน จีน-ญี่ปุ่น ปักธงลงทุน

พลันที่ประชุมครม.สัญจร จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 29-30 ตุลาคม 2561 ได้อนุมัติโครงการลงทุนภายใต้โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) 4 โครงการ รวมกับ 1 โครงการที่อนุมัติไปก่อนหน้านี้ เท่ากับว่าได้อนุมัติครบเบ็ดเสร็จทั้ง 5 โครงการ รวมมูลค่าการลงทุน 6.5 แสนล้านบาท

MOST POPULAR

Hot News