Monday, December 17, 2018

Tag: Michelin Guide

ทำความรู้จัก 5 นักชิมหน้าใหม่ผ่านสารคดี Foodies กลุ่มคนที่รวมพลเพื่อล้ม Michelin Guide

Michelin บริษัทผลิตยางรถยนต์ที่กระตุ้นให้คนเสาะแสวงหาร้านที่มีเมนูอร่อยเพื่อลองลิ้มชิมรส โดยสร้างมาตรฐาน Michelin Guide ขึ้น แล้วทุกคนต้องยึดมาตรฐานตามนั้นหรือ? กลุ่ม Foodies จึงถือกำเนิดขึ้น

MOST POPULAR

Hot News