Thursday, July 18, 2019

Tag: NEO Pattaya

TOD PROJECT ยกระดับ ‘พัทยา’ สู่เมืองสากล

เมื่อครั้งเข้ารับตำแหน่งนายกเมืองพัทยาในเดือนกันยายน 2561 'สนธยา คุณปลื้ม' กล่าวผ่านการประชุมสภาเมืองพัทยาว่าจะเปลี่ยนภาพลักษณ์เมืองใหม่ภายใต้คอนเซ็ปต์ 'NEO Pattaya'

สนธยา คุณปลื้ม เปิดวิชั่น ‘NEO Pattaya’ เชื่อม EEC สู่โลกยุคใหม่

NEO Pattaya คือคอนเซ็ปต์ที่นายกเมืองพัทยาคนใหม่ สนธยา คุณปลื้ม จะใช้เป็นพลังข้ามผ่านสู่โลกยุคดิจิทัล เปลี่ยนภาพลักษณ์ชายหาดที่ทอดตัวยาวนานกว่า 60 ปีให้เป็นพื้นที่ปราศจากขยะ ปรับภูมิทัศน์ให้สอดรับกับโครงการ EEC สู่ เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และ วัฒนธรรมยุคใหม่

MOST POPULAR

Hot News