Thursday, July 18, 2019

Tag: new product

‘ผ้าอาบน้ำแห้ง’ วิธีอาบน้ำ ไม่ใช้น้ำ! อยู่บ้าน โรงพยาบาล หรือเมืองหนาวก็พกไปใช้ได้

เรื่องมีอยู่ว่า ช่วงต้นปี 2560 'นพ.บรรลือ กองไชย' ไปเยี่ยมผู้ป่วยในโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง ระหว่างที่รอตรวจผู้ป่วยอยู่นั้น สังเกตเห็นพยาบาลอาบน้ำให้ผู้ป่วยที่ นพ.บรรลือรอตรวจอยู่ อันที่จริงก็เป็นภาพชินตาและเคยเห็นตั้งแต่ยังเป็นนักศึกษาแพทย์ แต่ตอนนั้นกลับมีคำถามผุดขึ้นในใจคุณหมอว่า "มีวิธีอาบน้ำที่สะดวกกว่านี้ไหม?"

MOST POPULAR

Hot News