Wednesday, November 21, 2018

Tag: New s-curve

5 โปรเจ็กต์อีอีซี 6.52 แสนล้าน ประเทศชาติและประชาชนได้อะไร?

ในที่สุดคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ บอร์ดอีอีซี ก็ได้มีมติเห็นชอบหลักการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานสำคัญ (EEC Project List) ทั้ง 5 โครงการเบ็ดเสร็จเรียบร้อย

เปิดรายงานเศรษฐกิจภาพรวม ดูผลวิเคราะห์และโอกาสจากแนวคิด Thailand 4.0

The Report: Thailand 2018 รายงานฉบับล่าสุดของ Oxford Business Group (OBG) ที่ศึกษา วิเคราะห์ นำเสนอโอกาส จากแนวคิดไทยแลนด์ 4.0 และอีอีซี

“EEC – สอศ. – ออสเตรีย” ร่วมปฏิรูปอาชีวะไทยสู่สากล

EEC จับมืออาชีวศึกษา และออสเตรีย วางแนวทางปฏิรูปการศึกษาระดับอาชีวศึกษาของไทย เพื่อสร้างบุคลากรคุณภาพป้อน EEC และยกระดับอาชีวศึกษาสู่มาตรฐานสากล นำร่องในภาคตะวันออก ก่อนกระจายองค์ความรู้ทั่วประเทศ

MOST POPULAR

Hot News