Monday, May 20, 2019

Tag: New s-curve

อีอีซีเนื้อหอม 3 ชาติหนุนเอกชนลงทุนเปิดประตูสู่อาเซียน

อีอีซี เป็นแลนด์มาร์กแห่งใหม่ที่นักลงทุนต่างชาติหมายตาเข้ามาปักธง โดยใช่ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา มีผู้แทนภาครัฐจาก 3 ประเทศแสดงความสนใจสนับสนุนภาคเอกชนให้เข้ามาลงทุน

“สถาบันอาหาร” ปักธง Future Food ร่วมขบวน 10 S-Curve

แม้ว่าอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหารจะอยู่ใน 5 อุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพ ทว่า ต้องการกำลังคนในด้านนี้อีกไม่น้อย 'สถาบันอาหาร' จึงเข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการทำงานกับ EEC-HDC เพื่อพัฒนาบุคลากรและสร้างนวัตกรรมอาหารแห่งอนาคต

5 โปรเจ็กต์อีอีซี 6.52 แสนล้าน ประเทศชาติและประชาชนได้อะไร?

ในที่สุดคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ บอร์ดอีอีซี ก็ได้มีมติเห็นชอบหลักการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานสำคัญ (EEC Project List) ทั้ง 5 โครงการเบ็ดเสร็จเรียบร้อย

เปิดรายงานเศรษฐกิจภาพรวม ดูผลวิเคราะห์และโอกาสจากแนวคิด Thailand 4.0

The Report: Thailand 2018 รายงานฉบับล่าสุดของ Oxford Business Group (OBG) ที่ศึกษา วิเคราะห์ นำเสนอโอกาส จากแนวคิดไทยแลนด์ 4.0 และอีอีซี

“EEC – สอศ. – ออสเตรีย” ร่วมปฏิรูปอาชีวะไทยสู่สากล

EEC จับมืออาชีวศึกษา และออสเตรีย วางแนวทางปฏิรูปการศึกษาระดับอาชีวศึกษาของไทย เพื่อสร้างบุคลากรคุณภาพป้อน EEC และยกระดับอาชีวศึกษาสู่มาตรฐานสากล นำร่องในภาคตะวันออก ก่อนกระจายองค์ความรู้ทั่วประเทศ

MOST POPULAR

Hot News