Wednesday, July 24, 2019

Tag: no plastics

ภารกิจพิสูจน์ใจ ผู้บริโภค-สถานประกอบการ ร่วม Says NO! ‘ถุงพลาสติก’ เพื่อไทยก้าวสู่สังคมสีเขียวอย่างยั่งยืน

ร่วมรับรู้และเป็นส่วนหนึ่งของ โครงการลดถุงพลาสติก ภารกิจพิสูจน์แรงใจ ผู้บริโภคและสถานประกอบการ

ยืดอก พกถุง ผ้า เพื่อสิ่งแวดล้อม พลาสติก ถ้านำมันมาใช้ซ้ำไม่ได้ ก็อย่าใช้มันซะเลย

ขยะพลาสติกกำลังถูกตั้งข้อรังเกียจอย่างรุนแรงจากกระแสโลกาภิวัตน์ ถึงขั้นมีการรณรงค์ประกาศสงครามกับมลภาวะพลาสติกในวันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิถุนายน ปีนี้ ภายใต้แนวคิด “สู้มลภาวะพลาสติก...ถ้านำมันมาใช้ซ้ำไม่ได้ ก็อย่าใช้มันซะเลย”

MOST POPULAR

Hot News