Wednesday, March 20, 2019

Tag: no plastics

ยืดอก พกถุง ผ้า เพื่อสิ่งแวดล้อม พลาสติก ถ้านำมันมาใช้ซ้ำไม่ได้ ก็อย่าใช้มันซะเลย

ขยะพลาสติกกำลังถูกตั้งข้อรังเกียจอย่างรุนแรงจากกระแสโลกาภิวัตน์ ถึงขั้นมีการรณรงค์ประกาศสงครามกับมลภาวะพลาสติกในวันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิถุนายน ปีนี้ ภายใต้แนวคิด “สู้มลภาวะพลาสติก...ถ้านำมันมาใช้ซ้ำไม่ได้ ก็อย่าใช้มันซะเลย”

MOST POPULAR

Hot News