Monday, May 20, 2019

Tag: NSTDA Annual Conference

Mission Possible! 3 เมืองนวัตกรรม EECi ขับเคลื่อน EEC

งานประชุมวิชาการประจำปี NSTDA Annual Conference หรือ NAC ที่สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ สวทช. องค์การมหาชนภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดขึ้น ในปี 2018 นี้ ยังคงรักษาคอนเซปของงานที่ต้องการเผยแพร่และอัพเดทความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สังเกตได้จากเสวนาแต่ละหัวข้อตลอดการจัดงาน NAC 2018 ทั้ง 3 วัน

MOST POPULAR

Hot News