Saturday, May 30, 2020

Tag: one stop service

รู้ให้ลึกกว่าเดิม ‘ระบบ EEC-OSS’ ปฏิวัติการให้บริการ One Stop Service ภาครัฐ ได้อย่างไร?

กลไกการทำงานของ ระบบ EEC – OSS เป็นอย่างไร ถึงช่วยลดระยะเวลาการขออนุมัติทำธุรกิจลงได้ถึงครึ่งหนึ่ง

แง่คิด – มุมมอง – ข้อเท็จจริง ในการพัฒนา EEC เมกะโพรเจ็กต์เปลี่ยนประเทศ!!!

การพัฒนาที่สร้างการเปลี่ยนผ่านระดับ Mega Project เป็นเรื่องที่สาธารณชนจะให้ความสนใจ โดยเฉพาะการดำเนินโครงการขนาดใหญ่ในประเทศที่มีขีดจำกัดด้านความรู้ การศึกษา การมีส่วนร่วม ในช่วงเวลาของการปรับตัวให้เท่าทันโลก!

MOST POPULAR

Hot News

SHARES
SHARES