Thursday, July 18, 2019

Tag: online education

‘การศึกษา’ ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ที่มุ่งผลิตบุคลากรป้อน ‘10 S-curve’ ดีต่อประเทศจริงหรือ?

การสอนที่พึ่งพาครูและตำรายุคเก่ากำลังถูกเบียดขับด้วย 'เทคโนโลยีดิจิทัล' แสดงว่า โลกแวดล้อมส่งสัญญาณชัดแล้วว่า 'การศึกษา' ต้องปรับตัวไปกับ 'โลกดิจิทัล' และที่สำคัญต้องสอดคล้องกับ '10-S-curve'

Blended Learning ชั่วโมงนี้ดีที่สุด เหมาะสุดสำหรับผู้เรียนและผู้สอนในยุคดิจิทัล

หลักใหญ่ใจความของ Blended Learning คือการค้นหาประสิทธิภาพของเครื่องมือที่จะเข้ามาช่วยเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยต้องคำนึงถึง ความเสมอภาคทางการศึกษา ด้วย

อิทธิฤทธิ์นวัตกรรมล่มมหาวิทยาลัยในสหรัฐหายกว่าครึ่ง

ศาสตราจารย์เคลย์ตัน คริสเตนเซ่น แห่งฮาร์วาร์ดบิสสิเนสสคูล ทำนายแนวโน้มมหาวิทยาลัยและวิทยาลัย ซึ่งมีอยู่รวมกันกว่า 4,000 แห่ง ทั่วประเทศสหรัฐอเมริกา จะต้องปิดตัวลงไม่น้อยกว่าครึ่ง หรือกว่า 2,000 แห่งภายใน 10-15 ปีข้างหน้า เนื่องจากอิทธิพลของนวัตกรรมทางเทคโนโลยีด้านการศึกษา ที่ได้รับการพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็ว

MOST POPULAR

Hot News