Monday, May 20, 2019

Tag: Open Data

‘Data Journalist’ นักข่าว นักสื่อสารที่ก้าวไปอีกขั้น ถ้าไม่ได้ข้อมูลเชิงลึก…เราจะไม่หยุด!

จาก 'Reporter' กับ 'Journalist' มาสู่ยุคดิจิทัลที่มีการเก็บข้อมูล (Data) ไปวิเคราะห์คาดการณ์ อาชีพ 'Data Journalist' หรือ นักสื่อสารข้อมูลเชิงลึก จึงเกิดขึ้น

MOST POPULAR

Hot News