Monday, July 22, 2019

Tag: opensignal

จะไป 5G กันอยู่แล้ว แต่ความเร็ว 4G ทั่วโลกเดี๋ยวช้า เดี๋ยวเร็ว ผันผวนยิ่งกว่าค่าเงินซะอีก

รายงาน THE 5G OPPORTUNITY : How 5G will solve the congestion problems of today's 4G networks ของ OpenSignal เผยข้อมูลด้านการใช้งานเครือข่ายที่น่าสนใจ ซึ่งชี้ให้เห็นว่า 5G ช่วยแก้ปัญหาความแออัดของข้อมูลที่พบจากการใช้เครือข่าย 4G อย่างไร

เกาะกระแส ‘Mobile Video’ ถ้าไม่ได้อยู่เมืองไทยแต่อยากดู ‘เลือดข้นคนจาง’ เน็ตประเทศไหนดูลื่นไหลที่สุด

OpenSignal เปิดตัว 'State of Mobile Video' ผลการวิเคราะห์การรับชมวิดีโอผ่านทางมือถือของผู้บริโภคใน 69 ประเทศ ลองทายดูว่าประเทศใดดาวน์โหลดวิดีโอได้เร็วที่สุด

MOST POPULAR

Hot News